Видове брекети

Външните (вестибуларни) брекети могат да са метални или естетични. Те се купуват фабрично изработени, а ортодонтът ги залепва върху зъбите. На пазара се предлагат десетки видове брекети. Те са търговски продукт и естествено всеки производител рекламира своите като „най-добрите”. В същото време има както качествени брекети, така и доста некачествени. От изработката на брекетите зависят много неща по време на лечението – здравина на залепване, точност при позициониране, твърдост, гладкост, колко драскат на устните, ще се запази ли цвета им, доколко ще се изяви прескрипцията им и т.н.

Метални брекети със сребристи (долу) и шарени (горе) лигатури

 


Металните брекети са по-подходящи за деца, защото прозрачните са наистина прозрачни и децата не ги виждат много добре и по-трудно ги мият.
Ние работим с МВТ металните брекети на Ormco и с Alexander LTS на American Orthodontics.

Естетичните брекети се виждат по-малко, а от около 1,5 - 2 метра изобщо не се забелязват. Те са по-скъпи като материал. Освен това, ако един брекет се разлепи, рядко може да се залепи отново, а трябва да се сложи нов. Ето защо, лечението с тях е по-скъпо. Те могат да са направени от различни материали – пластмасови, керамични, силициеви, фиброгласни, композитни, кополимерни, сапфирени и т.н., което определя доста голяма разлика в качеството и в цената им.
Най-високият клас естетични брекети са сапфирените като Inspire Ice на Ormco и Radiance на American Orthodontics и керамичните Clarity на 3M, Mystique на GAC и др. Керамичните брекети Clarity на 3M имат метален слот и съчетават положителните качества на двата материала: малкото триене между дъгата и брекета на металните брекети и естетичния вид на прозрачните. Пластмасовите прозрачни брекети са по-евтини, но те пожълтяват с времето и често се разлепват, защото пластмасата е по-некачествен материал.
Ние работим с Inspire Ice на Ormco. Това са най-невидимите външни брекети, приличат на ледени парченца и се сливат с цвета на зъбите. Не променят цвета си през цялото лечение. Залепват много добре. Изработени са от монокристален сапфир, затова са изключително твърди и гладки и триенето между тях и дъгата е както при металните брекети. Тези брекети са по-твърди от емайла на естествените зъби и могат да ги абразират, ако опират в тях, затова в някои ситуации е по-добре да се сложат метални брекети на единични или на всички долни зъби, например при пациенти с много дълбоки захапки.

Inspire Ice с метални лигатури (дясно) и с прозрачни лигатури (ляво)

 


Друга основна разлика между брекетите е начина, по който дъгата се фиксира (лигира) към тях. Класическият метод е с тънка метална тел (метална лигатура) или силиконово ластиче (силиконова лигатура). Металните лигатури са по-хигиенични и по-ефективни. Силиконовите лигатури са по-красиви, защото могат да са напълно прозрачни или шарени. Лигатурите се сменят при всяко посещение, обикновено пациентите сами избират какви да сложим. Прозрачните лигатури пожълтяват от цигари, кафе, червено вино и др. Те, обаче, могат да се сменят, когато пациентът пожелае, така че винаги да изглежда добре. Друг вариант е да се сложат съвсем тънки метални лигатури, които почти не се забелязват, или шарени силиконови лигатури.

Inspire Ice с шарени лигатури

 


Вторият начин да задържим дъгата към брекета е без лигатура при т.нар. самолигиращи се брекети. Това може да е капаче (пасивно самолигиране) или клипс (активно самолигиране), които затварят дъгата в слота. Най-използваните самолигиращи брекети са Damon брекетите на Ormco, които са пасивно самолигиращи. Те са на пазара от около 12 години и досега има 6 техни модификации.

Капачето или клипса, които се отварят и затварят, са метални, затова самолигиращите брекети не са напълно естетични. При Clarity SL на 3M брекетът е керамичен с метален слот и съвсем малки метални клипсове от двете страни, при In-Оvation С на GAC брекетът е керамичен с метален клипс, при Damon 3 брекетът е прозрачен, а капачето – метално. Отскоро се предлагат и прозрачни Damon брекети, но само за горните зъби.
самолигиращите брекети на 3М - естетичните Clarity SL се предлагат само за горна челюст, в долната се слагат металните SmartClip

 

полуестетичните Damon 3 на Ormco
се предлагат само за горна челюст,
в долната се слагат металните
Damon 3МХ


 


Научните изследвания и натрупаният опит показват, че твърденията, че със самолигиращи брекети не се вадят зъби, че триенето с тях е по-малко и затова се използват по-слаби сили, че дискомфортът с тях е по-малък и че лечението с тях е по-кратко не са верни.

Самолигиращите брекети дават отлични резултати, но и за тях се отнася правилото, че начинът на лечение и неговата продължителност зависят от тежестта на проблема, от изпълнителността на пациента и от уменията на лекуващия лекар.

При равни други условия цената на лечението с високия клас естетични брекети и самолигиращите брекети е приблизително еднаква.

Лингвални (вътрешни) брекети

Това са брекети, които се залепват от вътрешната страна на зъбите откъм езика. Те са само метални, но наистина не се виждат. 
 


Лингвалните брекети са универсални – те са подходящи за всички пациенти независимо от вида на деформацията и плана на лечение. Не се препоръчват, обаче, при малки деца, защото зъбите им са по-къси и няма достатъчно място, за да се позиционира правилно брекета.
Качеството на получения резултат е същото като при вестибуларните брекети.
С лингвалните брекети се свиква малко по-трудно, отколкото с външните. Ако с външните първоначалният дискомфорт е 3 – 4 дена, с вътрешните е 7 – 8 дена.
Те не пречат на храненето, но почистването им е малко по-внимателно и по-продължително.
Лингвалните брекети променят говора, но тази промяна е минимална и рядко може да бъде усетена от непрофесионалисти при обичайното общуване.
Факт е, че те се предпочитат от хора, чиято професия е свързана с много публични изяви и перфектен външен вид – актьори, модели, говорители и др.
В някои случаи може да се сложат вътрешни брекети на горните зъби и прозрачни на долните.

Най-използваните лингвални брекети са Incognito, с които работим и ние. Тези брекети са направени от златна сплав. Изработват се в лаборатория индивидуално за всеки отделен зъб на всеки отделен пациент. Използва се специален софтуер, който планира конструкцията на всеки брекет и всяка дъга според желаното крайно положение на зъба. С тези брекети имат право да работят само ортодонти, преминали специален курс на обучение.
виж сертификат »

Лечението с вътрешните брекети е по-сложно отколкото с външните. То изисква прецизна лабораторна подготовка, продължително и скъпо обучение и трябва да се провежда само от специалисти ортодонти.

Цената на лечението с лингвални брекети е поне 2 пъти по-висока отколкото с високия клас естетични и самолигиращи брекети.Clear Aligner®

Това са методи за подреждане на зъбите, при които вместо брекети се използва серия от последователни прозрачни плаки (алайнери), които се слагат върху зъбите и се носят 24 часа на ден като се свалят само за хранене и миене. Тези плаки са направени, така че да преместват зъбите стъпка по стъпка към идеалното положение. За всяка стъпка се изработва отделен алайнер, той се носи няколко седмици, след това се слага следващ алайнер и т.н. Планирането на отделните стъпки става чрез специални компютърни програми, а изработването на алайнерите е свързано със сложна лабораторна техника.

Тези методи не са подходящи за всички пациенти, а само за сравнително малки премествания (например не могат да затварят разстояние по-голямо от 2 мм, не могат да изправят много наклонени зъби, не могат да коригират неправилна захапка и др.) и много изпълнителни пациенти.

Алайнерите са прозрачни и почти не се забелязват. Тъй като са много тънки, не променят говора.
 


Ние използвaме Clear Aligner® технологията, при която отделните алайнери се изработват стъпка по стъпка в нашия кабинет, а не всички наведнъж в лаборатория както е при други технологии.

Цената на лечението с Clear Aligner® зависи от броя на стъпките, които са необходими. Сравнима е с цената на високия клас естетични и самолигиращи брекети.